5 recipes for white sauce, the remnants of which you want to collect with bread

White sauce - general principles and methods of preparation

White sauce is amazing. It can transform any set of ingredients into a magically delicious dish, giving them a delicate creamy taste. White sauce is one of the most popular in Europe, thanks to which many everyday dishes turn into real masterpieces. For example, French sauce Bechamel, or Georgian sauce with dry wine and tarragon. A rich, sophisticated and very tasty sauce is also present in Russian cuisine. The basic recipe is very simple. A lot of new ones are obtained from it by adding additional products and spices, herbs, seafood, mushrooms and whatever the hostess wishes.

White sauces - features and basics of preparation

Absolutely any sauce is NOT a dish, sauce is always just a tool with which experienced and knowledgeable chefs can make the taste of any dish simply unrealistically perfect!

No wonder the French, well-known gourmets, like to say that any mistakes in the preparation of a dish, which affect not only its taste, but also its appearance, can always be “covered” by an intelligent chef with sauce.

What is White Sauce?

As mentioned above, sauce is just a tool, namely, an addition to a dish.

Sauce is a liquid seasoning for a dish.

In the 18th century, sauce was called "the slurry that is always served with meat."

Sauce is a gravy that is served separately. “Never pour the gravy directly on the dish, but always serve it separately” - this is the rule that was observed some 100-150 years ago.

Modern cooking no longer adheres to such "strict rules", and sauce is often served as part of the prepared dish.

Are you renovating an old kitchen or planning a new one - our tips might come in handy

The kitchen is one of those areas in the home where functionality and ergonomics are essential. After all, a well-organized space, especially in a small area, will save your time, nerves and make life easier.

And in order not to forget about anything when arranging the kitchen, we turned to a professional for advice. Let's share with you!

Answer the question "why?"

Think about what exactly you need a kitchen for, how often you cook and what kind of dishes you have the most. Perhaps you like to receive guests or a stove and you definitely need an oven, or maybe the kitchen will be used mainly as a study.

All this will allow you to correctly focus on the important, mentally put everything in the future kitchen into place and not buy unnecessary drawers, cabinets and equipment.

Think about the configuration

The best kitchen unit layout is linear. The fact is that corner cabinets are usually less functional, so the U-shaped and L-shaped headsets are not so convenient.

Choose your vehicle

As a rule, kitchen manufacturers first of all equip the kitchen with a standard set of appliances. But the kitchen should be convenient for you.

Think, if you don't cook a lot, maybe instead of a four-burner hob, a two-burner is fine, and do you need an oven - maybe your main assistant will be a microwave?

Rhizopon Aa,% g UKORZENIACZ profesjonalny

Rhizopon AA proszek 0.5% jest środkiem z grupy regulatorów wzrostu i rozwoju roślin w formie proszku, w którym należy zanurzać sadzonki. Zawiera syntetyczną auksynę będącą roślinnym hormonem wzrostu. Substancja czynna wpływa na morfologię korzeni poprzez hamowanie ich wydłużania, stymulowanie wzrostu korzeni bocznych i zwiększanie ich liczby.

Zawartość substancji czynnej: kwas 5- (3-indolilo) masłowy (związek z grupy pochodnych kwasu masłowego) - 5g / kg (0.5%)

Około 1-2 cm dolnej części sadzonki należy zanurzyć w proszku. Bezpośrednio przed zastosowaniem dolne końce nieukorzenionych sadzonek należy zwilżyć wodą. Nadmiar proszku usunąć przez ostrożne otrzepanie. Bezpośrednio po zastosowaniu środka sadzonki umieścić w podłożu. Maksymalna dawka: 25 mg / sadzonkę

Różne gatunki i odmiany roślin bardzo różnią się od siebie pod względem podatności na środek. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zaleca się kontakt z posiadaczem zezwolenia lub jego przedstawicielem.

Jeżeli środek ten nie był wcześniej stosowany, zaleca się przeprowadzenie próby w celu sprawdzenia skuteczności działania oraz tolerancji dla każdego gatunku oraz odmiany rośdego gatunku oraz odmiany roś

Środek należy stosować w osobnym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu.

Do momentu wytworzenia korzeni sadzonki nie mogą być wysadzone w pole.

Warunki bezpiecznego stosowania

Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas użytkowania produktu.

Podczas stosowania środka stosować rękawice ochronne, odzież ochronną oraz okulary zabezpieczające przed dostawaniem się pyłu do oczu. Unikać wdychania pyłu.

Warunki przechowywania:

- w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich;

We use cookies
We Use Cookies to Ensure That We Give You The Best Experience on Our Website. By Using The Website You Agree to Our Use of Cookies.
ALLOW COOKIES.